Wellbeing je součástí naši DNA

MyRefresh s.r.o.

Název společnosti: MyRefresh s.r.o.

Obor podnikání: konzultace a poradentsví

Počet zaměstnanců v ČR: 2 + 18

Sídlo firmy (město): Praha

Převažující majetková účast: česká

Co je to UNIKUM, strategie, aktivity, počiny, které vaše firma dělá v oblasti wellbeing?
Jsme firma, která pomáhá organizacím a firmám, dobře se o sebe starat. O sebe, to je o své lidi. Je  fér začít u sebe a svých lidí. Naše unikum tedy vychází hlavně z toho, že na sobě testujeme a praktikujeme služby a přístupy, které nabízíme klientům.

Co konkrétně děláme?

  • My Refresh tvoří parta expertů, praktiků z různých oblastí péče o fyzické i mentální zdraví. Všichni nejsou nutně zkušení lektoři.  Některým zpočátku pomáháme postavit workshop nebo podpořit jejich lektorské sebevědomí a prezentační know-how. Díky tomu máme lektory pevně ukotvené v praxi a oni si rozšiřují své pole působnosti.  
  • Organizujeme interní Refresh akademii. Tam se  od sebe navzájem učíme, poznáváme a inspirujeme se. Všichni konzultanti a lektoři tak získávají obrovský mezioborový přesah. Využíváme toho i v osobním životě (zapřísáhlý “kavárník” si začal počítat kroky a ze slova sport neomdlévá, rozšiřujeme jídelníček sobě i svým dětem, experimentujeme s meditacemi, aromaterapií …)
  • Spolu pak vytváříme něco nového a originálního. Něco, co nikdo z nás nevymyslí a nezrealizuje sám. To nás fakt baví! Je to pro nás skvělá příležitost,  seberealizace a hra.
  • Věnujeme se také výživě, proto se na našich akcích dobře a zdravě jí. (První veliký úspěch jsme slavili úžasným dortem, který pro nás  upekla kolegyně Bára.)
  • Systematicky jsme se začali zabývat možností vytvořit sebeorganizující participující tým. Zatím jsme na začátku, ale učíme se: sebereflexi,  otevřenou komunikaci, předcházení a řešení problémů. Taky dávat si a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu a slavit společně úspěchy – i ty malinké. Super je, že všechny tyto schopnosti člověk využije úplně všude: v práci, při výchově, ve vztazích…
  • Hodnoty a kulturu otevřenosti používáme i jako nástroj výběru kolegů. Naši kolegové musí souznít s hodnotami, kterým věříme a žijeme je, a cítit se dobře v  prostředí, které vytváříme.

Prostě nám nestačí mít s lektory a konzultanty “dodavatelsko-odběratelský vztah”.

Zavázali jsme se podnikat udržitelně, lidsky a férově. Jako sociální podnik chceme dosahovat přiměřeného zisku a 50% z něj reinvestovat do rozvoje MyRefresh a do šíření myšlenky pracovního wellbeingu – tj. spokojenosti a prosperity firem a jejich lidí.  Neplýtváme, recyklujeme a šetříme – sebe i zdroje.

Proč to vlastně děláte a co vám to přináší?
Chceme být inspirací a průvodcem druhých, musíme začít u sebe.
Rádi nasloucháme, hrajeme si, tvoříme a to společně s klienty, které považujeme za partnery. Chceme, aby výsledkem byla smysluplná radostná práce pro všechny zúčastněné. Vytvořit pro ni podmínky není vždycky hračka, ale dává nám to smysl. Výzkumy i praxe říkají, že smysluplná práce pozitivně ovlivňuje radost ze života i zdraví.

Krátkodobě není náš přístup levný ani superrychlý. Jsme start-up a obrovsky investujeme. Čas i peníze. Známe pochybnosti i frustraci. Ale nastavili jsme si hodnoty, kterým věříme, sdílíme je a vedou nás. Přivádějí k nám skvělé lidi: kolegy i klienty, se kterými je radost spolupracovat a tvořit.  

Jaké předpoklady jste museli splnit, co se muselo udělat či stát, aby vzniklo toto UNIKUM? Jak to vlastně celé vzniklo?
Na začátku jsme byly dvě. Sdílíme podobné hodnoty, touhu a světonázor a ty k nám  “přitáhly” další, podobně smýšlející lidi. Nevrhli jsme se hned  na “business”, ale začali jsme stavět z toho, co každý přinesl do společné stavebnice. Strávili jsme desítky hodin vyjasňováním hodnot, poslání a  toho, co a jak chceme pro koho dělat.

Další fází je skutečně naplnit své představy a vize. Tam jsme nyní. Učíme se vědomě a prakticky žít a sdílet naše hodnoty. Jak uvnitř MyRefresh, tak  s partnery a okolím. Nešlo by to bez extrémní časové investice, podpory, trpělivosti a víry všech lidí z MyRefresh, že to spolu dáme.

 

S čím jste případně zápasili, co se vám nedaří a nechcete usnout na vavřínech?

 

Je mezi námi hodně volnonožců, rodičů a kreativců. Nutná je proto maximální flexibilita.  Naše spolupráce je extrémně náročná na koordinaci a sdílení informací – abychom věděli důležité, ale nebyli zahlcení (oba extrémy známe).  Potřebujeme dobrou sebeorganizaci i určitou IT uživatelskou gramotnost. Přestože se mnoho z nás značně apgrejdlo, stále jsme spíše klasičtí “soft experti”. Komunikovat otevřeně a přiměřeně minimalisticky je pro nás stále téma a oříšek.

 

Taky stále objevujeme, kdo jsou naši “ideální kolegové”. Z počátku jsme byli nadšení, že se nám daří získávat skvělé odborníky. Zjistili jsme však, že jen erudice nám nestačí. Chceme lidi, co jsou ochotní sdílet a spolutvořit nové, nejen prodat svůj zaběhlý workshop. Potřebujeme sebevědomé lidi, pro které je tvořivost silnější než strach z konkurence. To není úplný standard. A my pro ně musíme vytvářet atraktivní zázemí. To je skutečná výzva pro začínající firmu. Naděje vkládáme v zavádění participativních principů organizace s plochou organizační strukturou, která umožní lidem realizovat se v tom a tak, jak je pro ně i firmu nejpřínosnější. Říkáme tomu spolu-tvoření.

Jméno a příjmení: Daniela Doubravová

Pracovní pozice: fyzioterapeut, www.fyziomotion.cz

Jak se cítíte ve firmě?/Jak se vám tu pracuje?

MyRefresh vnímám jako přátelské, otevřené a vnímavé prostředí, kde se naplňují cíle firmy, ale i jednotlivců. Vnímám se jako “jeden dílek Refreší stavebnice” a  zažívám podporu a péči o sebe. Zároveň mám radost a chuť předávat a pomáhat tím, co mohu nabídnout. Cítím prostor a snahu o symbiózu, o rovnováhu mezi tím, co dávám a získávám. A to v různých úrovních potřeb, včetně smysluplnosti a seberealizace.

Co vám přináší dané UNIKUM?

Přináší mi rozvoj, inspiraci, práci v komunitě lidí s podobnými hodnotami. Vrací se mi  má vložená energie zpět, v různých rovinách. Podílím se na smysluplném projektu – ráda šířím hodnoty MyRefresh i do ostatních firem a k jejich zaměstnancům.